Μπουτονιέρα μετωπική σε υλικό inox καθρέπτη. Διαθέτει LCD ενδείξεων με υπέρβαρο, τρεχούμενα βέλη, βέλη προπορείας και εκτός λειτουργίας. Έχουμε δυνατότητα γραφής μηνυμάτων στους ορόφους.