Κλειδαριά θυρών ΕΘ1 με επαφή θυρών ή χωρίς επαφή και ρυθμιζόμενο αντίκρισμα πάνω - κάτω - μέσα - έξω.
 
Κλειδαριά θυρών ΕΘ1 για δίπλες πόρτες με επαφή θυρών ή χωρίς επαφή , ρυθμιζόμενο αντίκρισμα πάνω - κάτω - μέσα - έξω και κεφάλη.
 
Κλειδαριά θυρών ΕΘ2 με επαφή θυρών ή χωρίς επαφή και ρυθμιζόμενο αντίκρισμα πάνω - κάτω - μέσα - έξω.
 
Κλειδαριά θυρών ΕΘ3 με επαφή θυρών ή χωρίς επαφή και ρυθμιζόμενο αντίκρισμα επαφής θυρών πάνω-κάτω-μέσα-έξω Η απομανδάλωση της κλειδαριάς γίνεται από το πειράκια που φέρει επάνω της η κλειδαριά χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα στην πόρτα. Βολεύει πολύ στις αντικαταστάσεις γιατί δεν χρειάζεται να ξηλώνουμε τις προσθήκες που συναντάμε σε παλαιές πόρτες.